Opas kilpailulliseen videopelaamiseen

Tämän oppaan tarkoitus on saada Pokémonista kiinnostuneet pelaajat ymmärtämään, mitä on kilpailullinen videopelaaminen, miten ryhtyä kilpailijaksi ja miten kehittyä kilpailijana Pokémon-videopeliturnauksissa.

Opas on kirjoitettu vuonna 2020 ja viittaa siksi vielä useassa kohdassa Sword- ja Shield-peleihin. Kilpapelaamisen perusperiaatteet ovat silti hyvin samanlaiset myös Scarlet- ja Violet-peleissä.

Mikä on Pokémon VGC?

VGC on Pokémonin virallisesti ylläpitämä kilpailullisen videopelaamisen turnaussarja. Lyhenne VGC tulee sanoista Video Game Championships. Tavallisesti Pokémon VGC:n säännöt vaihtuvat vuosittain, ja joka vuoden VGC-kausi huipentuu maailmanmestaruuskilpailuihin. Pokémon VGC:tä pelataan yleensä kaikkein uusimmilla julkaistuilla pääsarjan peleillä.

Mitkä ovat VGC:n perussäännöt?

Pokémon VGC:ssä on muutamia sääntöjä, jotka pysyvät mukana vuodesta toiseen riippumatta siitä, mitkä Pokémonit ovat sallittuja.

  • Ottelut pelataan aina double battleina.
  • Pelaajan tiimissä voi olla enimmillään kuusi Pokémonia, mutta jokaiseen yksittäiseen otteluun voi valita näistä vain neljä Pokémonia.
  • Pelaajat eivät voi käyttää tiimissään kahta Pokémonia, joilla on sama Pokédex-numero. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että et voi pelata tiimissäsi useampaa Rotomia, vaikka niillä olisi erilaiset muodot. Voit kuitenkin pelata tiimissäsi esimerkiksi Bulbasauria ja Ivysauria, koska näillä Pokémoneilla ei ole samaa Pokédex-numeroa.
  • Tiimissä mitään Held Itemiä ei saa olla useampaa kuin yksi.

Taistelut käydään aina double battleina eli 2 vs 2.

Mistä tiedän, mitkä ovat nykyiset VGC-säännöt?

Pokémon VGC:n tämänhetkinen tarkka sääntösetti, "Play! Pokémon VG Rules and Formats", löytyy aina Play! Pokémonin virallisilta nettisivuilta kohdan Rules and Resources alta. Näissä säännöissä mm. listataan, mitkä Pokémonit ovat tällä hetkellä sallittuja Pokémon-turnauksissa. Tärkeimmät säännöt on tiivistetty suomeksi Turnaukset-sivulle.

Aikaisempina vuosina sallitut Pokémonit pysyivät samoina koko vuoden VGC-formaatin ajan, mutta vuodesta 2019 lähtien VGC-säännöt ovat päivittyneet kauden mittaan uusilla sallituilla Pokémoneilla. Sääntöjä kannattaa siis seurata, koska aikaisemmin kielletyt Pokémonit saattavat tulla kauden mittaan sallituiksi.

Miten löydän Pokémon-videopeliturnauksia joihin osallistua?

Play! Pokémonin Event Locator auttaa löytämään lähellä olevia Pokémon-turnauksia. Voit esimerkiksi syöttää kaupungin tai postinumeron Event Locatorin hakukenttään. Tämän lisäksi isoista kansainvälisistä turnauksista kiinnostuneiden tulisi katsoa myös Pokemonin sivut Regional Championships ja International Championships. Suomen turnaukset on koottu Tapahtumakalenteriin.

Ovatko kaikki turnaukset avoimia kaikille?

Kaikki turnaukset ovat avoimia kaikille lukuunottamatta maailmanmestaruusturnausta, johon jokainen VGC-kausi huipentuu. Maailmanmestaruusturnaukseen päästään keräämällä vuoden mittaan tarpeeksi CP-pisteitä, joita saadaan sijoittumalla turnauksissa tarpeeksi hyvin.

Miten teen itselleni Pokémon-tiimin, jolla osallistua turnaukseen?

Turnaukseen voi osallistua millä tahansa kuudella Pokémonilla, jotka ovat määritettyjä laillisiksi Pokémonin sääntödokumentissa. Pokémon kuitenkin sisältää paljon mekaniikkoja, jotka täytyy omilla taisteluyksilöillä olla kunnossa, mikäli haluaa taistella voitosta kokeneempia Pokémon-pelaajia vastaan. Tämä alaluku on kirjoitettu Sword- ja Shield-pelien mekaniikkojen mukaan.

Pokémonin laji

Eri Pokémonit ovat erilaisia. Pokémonin laji määrää Pokémonin tyypin, movepoolin (eli mitä iskuja se oppii) ja abilityt. Lisäksi kullakin lajilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa stattien (HP, Attack, Defense, Special Attack, Special Defense, Speed) osalta. Näitä kullekin lajille ominaisia stat-arvoja kutsutaan perinteisesti Base Stateiksi (Huom! Pokémon käyttää virallisessa viestinnässään termiä Species Strengths, joka tarkoittaa samaa).

Kuitenkaan edes saman lajin Pokémonit eivät ole identtisiä. Pokémonin lopullisia ominaisuuksia muokkaavat seuraavat asiat:

Pokémonin luonne eli Nature

Pokémonin luonne saa Pokémonin nostamaan yhtä stat-ominaisuuttaan ja laskemaan toista stat-ominaisuuttaan 10 %:lla. Pokémonin luonne tulisi siis optimoida niin, että Pokémonin luonne nostaa jotain tärkeää stattia ja laskee jotain vähemmän tärkeää. Jos sinulla on siis esimerkiksi fyysinen hyökkääjä kuten Tyranitar, luonne joka nostaa Pokémonin fyysistä hyökkäystä (Attack) ja laskee erikoishyökkäystä (Special Attack) olisi tälle Pokémonille suotuisa. Pokémonille saa suotuisan luonteen Sword- ja Shield-peleissä joko jalostamalla eli breedaamalla Everstone-esineen kanssa munalleen toivottavan luonteen (jos vanhemmalla on Everstone breedatessa, kyseisen vanhemman luonne siirtyy jälkeläiselle), tai korjaamalla sen jälkikäteen Nature Mint -esineillä. Taulukko eri natureiden vaikutuksista löytyy esim. täältä.

Tämän Dracovishin luonne nostaa fyysistä hyökkäystä (punainen) ja laskee erikoishyökkäystä (sininen).

Individual Valuet

Pokémonin Individual Valuet määrittävät Pokémonin luontaisen "geneettisen" arvon jokaiselle ominaisuudelle väliltä 0–31. Näiden arvojen tulisi normaalisti olla mahdollisimman korkeita jokaisella osa-alueella. On tosin myös tapauksia, joissa mahdollisimman matalat Individual Valuet ovat toivottuja (esimerkiksi mahdollisimman matala Speed Trick Roomia varten, sillä Trick Room on liike, jonka jälkeen Pokémonit liikkuvat käänteisessä järjestyksessä, ts. hitain ensin, viiden vuoron ajan). Korkeat Individual Valuet saa Sword- ja Shield-peleissä jalostamalla munia käyttämällä kahta vanhempaa, joilla on korkeat Individual Valuet sekä Destiny Knot -esine, jonka avulla ne periytyvät varmemmin (normaalisti vanhemmilta periytyy yhteensä 3 satunnaista IV-arvoa, mutta mikäli jommalla kummalla vanhemmista on Destiny Knot, määrä nousee viiteen). Sword- ja Shield-peleissä kuitenkin voi myös nostaa puuttuvat Individual Valuet korkeimpaan mahdolliseen arvoon, kun Pokémonisi on tasolla 100, antamalla Bottle Cap -esineitä Battle Towerissa sijaitsevalle henkilölle (Hyper Training). Huom! Pokémon kutsuu virallisessa viestinnässään Individual Valueita Individual Strengtheiksi. Kyse on kuitenkin samasta asiasta.

Effort Valuet

Pokémonin Effort Valuet ovat piilotettuja numeerisia arvoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka korkeiksi lopulliset ominaisuudet kasvavat. Pokémonilla on käytössään 510 effort valueta, jonka jälkeen niitä ei saa enempää. Jokaiseen stattiin voi laittaa korkeintaan 252 Effort Valueta. Kun Pokémon VGC:tä pelataan levelillä 50, tarkoittaa tämä, että jokainen 8 EV:tä kasvattaa lopullista, näkyvää stattia yhdellä (lukuun ottamatta tilannetta, jossa kyseisen statin IV on pariton, jolloin ensimmäinen lopullisen statin korotus syntyy jo 4 EV:llä). Yleisin tapa laittaa nämä Effort Valuet Pokémonilleen on laittaa ne kahteen tärkeimpään ominaisuuteen. Esimerkiksi hyökkäävälle Pokémonille on tyypillistä laittaa 252 Effort Valueta sekä siihen hyökkäykseen mitä hyökkääjä käyttää (fyysinen/spesiaalinen) ja 252 Effort Valueta Pokémonin nopeuteen. Tämän jälkeen jääkin enää 4 Effort Valueta käytettäväksi (jolla siis saa yhden parittoman IV:n statin nousemaan vielä yhdellä). Sword- ja Shield-peleissä Effort Valueita voi kasvattaa Pokémon-otteluissa: tietty Pokémon-laji antaa aina yhden EV:n tiettyyn stattiin. Tämä on kuitenkin hidasta, ja käytännössä EV-koulutus tapahtuu yleensä kaupasta ostettavilla vitamiineilla (Protein, Iron jne.) tai laittamalla Pokémonit töihin PokéJobs-ominaisuuden kautta. Kun Pokémon on tehnyt nämä työt, sen Effort Valuet mainitussa ominaisuudessa kehittyvät. Huom! Pokémon kutsuu virallisessa viestinnässään Effort Valueita Base Stateiksi tai Base Pointeiksi, mikä on omiaan aiheuttamaan hämmennystä, koska termin Base Stat vakiintunut merkitys on eri (kts. yllä).

PokéJobs-ominaisuuden avulla voi nostaa Pokémoninsa EV-arvoja.

Hyökkäykset

Pokémonin hyökkäykset määrittävät hyvin paljon, kuinka kyvykäs tämä Pokémon voi ottelussa olla. Tyypillistä on käyttää mahdollisimman korkeavoimaisia, tarkkoja iskuja joista ainakin osa on samaa tyyppiä kuin Pokémon itse. Tämä antaa niin sanotun STABin (Same Type Attack Bonus) Pokémonin iskuihin, jotka ovat samaa tyyppiä kuin Pokémon itse.

Internet on täynnä sivustoja, joilta katsoa Pokémonilleen sopivan Naturen, Effort Valuet ja iskut. Esimerkiksi Pikalytics-nettisivu on kerännyt jokaisen Pokémonin tilastollisesti yleisimmät vaihtoehdot.

Kuinka luon itselleni hyvän Pokémon-tiimin?

Tämä on se Pokémonin kaikkein vaikein kysymys ja se, mikä tekee koko pelistä hauskaa. Universaalia oikeaa vastausta ei ole. On kuitenkin olemassa yhteisön luomia ohjenuoria, joita seuraamalla tai ainakin ajattelemalla voi todennäköisemmin saada itselleen kilpailullisen tiimin kasaan.

Avainsana on monipuolisuus. Pokémon on tyyppiensä avulla pidemmälle viety kivi–paperi–sakset-peli. Täyttämällä tiimi vain yhden tyypin edustajilla usein aiheuttaa sen, että jotain tyyppiä vastaan on vaikeaa ellei jopa mahdotonta pelata. Tästä syystä useimmat Pokémon-tiimit koostuvatkin monipuolisesti eri Pokémon-tyypeistä.

Aloittelijalle hyviä aloituspisteitä ovat muun muassa Grass–Water–Fire- ja Dragon–Steel–Fairy-tyypitysyhdistelmät. Lisäämällä tiimiinsä Pokémonit, jotka täydentävät kyseiset tyypitysyhdistelmät, pelaaja luo tiimiin usein monipuolisuutta ja taipumiskykyä sekä hyökkäävältä että puolustavalta kannalta usein pelaajan edes sitä tiedostamatta. Näihin tyypitysyhdistelmiin ei tosin missään nimessä kannata kangistua, eikä niitä tule seurata sokeasti, mutta jos on vaikeuksia aloittaa tiimin synergian luomista, kyseiset yhdistelmät voivat antaa ainakin perusrungon suunniteltuun tiimiin.

Monipuolisuus on tärkeää myös muissa osa-alueissa Pokémonissa. Esimerkiksi vahvat hyökkääjät tasapainotettuna kestävämmillä ("bulky") avustavilla Pokémoneilla on monen menestyksekkään tiimin resepti. Tärkeää on siis yrittää keksiä jokin tapa voittaa jokainen Pokémon-tyyppi, oli se sitten nopea ja voimakas tai hidas ja kestävä.

Tasapainoinen tiimi kattaa paljon eri tyyppejä, jotta se pystyy iskemään vastustajan heikkouksiin.

Miten teen oikeita valintoja ottelussa?

Jotta voisit tehdä oikeita valintoja, sinun olisi syytä osata tietyt perusasiat. Ensimmäinen näistä on Type Chart, eli se, mitkä tyypit ovat heikkoja, vastustuskykyisiä tai immuuneja millekin (kts. esim. Bulbapedia). Lisäksi sekä vastustajan Pokémoneista että omista on syytä tietää Pokémonin tyypitys, sillä tyypillisesti käytetyt iskut, Pokémonin abilityt ja Base Statsit suurin piirtein (lukuunottamatta Speediä, joka on syytä tietää tarkasti, jotta voi päätellä, missä järjestyksessä Pokémonit liikkuvat vuorolla). Kun nämä ovat hallussa, voi päässään arvioida karkeasti, kuinka paljon vahinkoa mikäkin Pokémon tekee millekin, ja tehdä päätöksiä sen pohjalta.

Yllä mainittujen yleisten asioiden lisäksi on syytä tarkastella vastustajan tiimiä Team Previewissä ennen ottelua ja miettiä, mitä kukin Pokémon tyypillisesti kulloisessakin metagamessa eli senhetkisessä peli-ilmapiirissä tekee (mitä tavanomaisesti pelataan ja miten – tätä voi koettaa selvittää esim. aiemmin mainitulta Pikalytics-nettisivulta) ja mikä on kunkin Pokémonin rooli juuri tässä tiimissä. Tämän pohjalta pitäisi pyrkiä valitsemaan sellaiset neljä Pokémonia, joilla on yhdessä mahdollista voittaa mikä tahansa kombinaatio vastustajan Pokémoneja. Lisäksi on hyvä miettiä, mikä on vastustajan kannalta hänen tiiminsä tärkein jäsen omaa tiimiäsi vastaan eli mitä Pokémonia hän pyrkii eniten suojelemaan. Ihannetilanteessa peliliikkeet ovat sellaisia, että ne toimivat riippumatta siitä, mitä valintoja vastustaja tekee. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole yleensä mahdollista, joten ottelua olisi hyvä miettiä myös vastustajan näkökulmasta, jotta voi arvioida vastustajan eri siirtojen todennäköisyyttä ja tehdä omat valintansa sen mukaan.

Vastustajan tiimiä esikatsellessa saa infoa siitä, mitä Pokémoneja otteluun kannattaa tuoda

Näiden perusasioiden lisäksi peliin liittyy loputtomasti pieniä yksityiskohtia, joiden omaksuminen tapahtuu vain ajan kanssa. Lisäneuvoja lajin aloittamiseen saa esimerkiksi Pokémon VGC:n Discord-kanavalta, missä kokeneemmat pelaajat auttavat uusia pelaajia mielellään missä tahansa kysymyksissä peliin liittyen.